SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách (Sport activities and interests of hearing impaired and physically impaired on high school). In Sport a kvalita života 2008. 2008th ed. Brno: FSpS MU, 2008. 7 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách
Name (in English) Sport activities and interests of hearing impaired and physically impaired on high school
Authors SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor) and Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2008. vyd. Brno, Sport a kvalita života 2008, 7 pp. 2008.
Publisher FSpS MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00034142
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4716-7
Keywords in English Sports activities; hearing impaired; physically impaired
Tags hearing impaired, physically impaired, Sports activities
Changed by Changed by: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., učo 20807. Changed: 8/4/2010 08:50.
Abstract
Autorky se zabývají provozováním sportovních aktivit osobami se sluchovým a tělesným postižením. Zjišťovaly pomocí dotazníků a následně porovnaly sportovní zájmy a vztah ke sportu obecně u osob s tělesným a sluchovým postižením.
Abstract (in English)
Authors are concerned of exercising sports activities by hearing impaired and physically impaired. They investigated via questionaries and subsequently compare sports interests and generally relationship to sport by hearing impaired and physically impaired.
PrintDisplayed: 27/10/2021 07:14