EN

Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno)

LUKAS, Josef. Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno). In Mezinárodní konference a odborný seminář „Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno)
Název anglicky The contemporary situation of the multicultural education and teaching in the Czech Republic {the conceptions and experiences of SIM/Centre for Minority Integration Brno}
Autoři LUKAS, Josef.
Vydání Mezinárodní konference a odborný seminář „Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky multicultural education; stereotype; prejudice; acculturation; project SIM
Štítky acculturation, multicultural education, prejudice, project SIM, stereotype
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 26. 11. 2008 19:35.
Anotace
Příspěvek je věnován tématu multikulturní výchovy v kontextu české vzdělávací soustavy. V první části jsou zmíněny základní obecné důvody, které potřebu multikulturní výchovy dokládají (především existence stereotypů a předsudků ve společnosti). Poté je krátce vymezeno pojetí multikulturní výchovy a její hlavní cíle. Podstatná část příspěvku, vycházející z teoretických i výzkumných sdělení, je věnována různým problémům, spojeným se zaváděním multikulturní výchovy v České republice. V závěru textu je naznačena struktura a rozsah práce Střediska integrace menšin Brno (projekt ESF, MŠMT, realizovaný IPPP ČR) v oblasti multikulturní výchovy a přípravy na ni.
Anotace anglicky
The article deals with the multicultural topic in the context of the Czech Educational system. The first part of the article is concentrated on the general reasons, which proclaim the need of the multicultural education {especially the existence of the stereotypes and prejudices in the society}. Then is shortly defined the conception of the multicultural education and its main goals. The main part of the article, which is determined by the theoretical and research reports is dedicated to different topics and problems which are connected with the introduction of the multicultural education in the Czech Republic. In the conclusion of the article are indicated the structure and the range of work and activities in the Centre for Minority Integration-Brno {ESF project, MSMT, realized by IPPP CR}in the field of multicultural education.
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2019 03:21

Další aplikace