Informační systém MU
SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Hádej, jak se jmenuji (Guess my name). Cizí jazyky ve škole. Plzeň: Fraus, 2008, vol. 52, No 2, p. 57-61. ISSN 1210-0811.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hádej, jak se jmenuji
Name (in English) Guess my name
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Edition Cizí jazyky ve škole, Plzeň, Fraus, 2008, 1210-0811.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) francouzština, pravopis, výslovnost, vlastní jména, místní názvy
Keywords in English French; orthografy; pronunciation; propre name; local name
Tags French, local name, orthografy, pronounciation, propre name
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 3/1/2010 23:58.
Abstract
Vlastní jména a místní názvy jsou formou hry použity k nácviku správné výslovnosti a pravopisu ve francouzštině. Určeno zvláště pro žáky se specifickými poruchami učení.
Abstract (in English)
Propre name and local name are used as a linguistic game for the practice of French orthografy and pronunciation. Destined to pupils with specific learning disorder.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 2/12/2021 08:50