ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu (Teaching practice and Didactics for integrated science). In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. p. 254-259, 5 pp. ISBN 978-80-7392-052-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu
Name in Czech Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu
Name (in English) Teaching practice and Didactics for integrated science
Authors ŠMAHELOVÁ, Bohumíra.
Edition Brno, Pedagogická praxe a oborové didaktiky, p. 254-259, 5 pp. 2008.
Publisher MSD spol. s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-052-4
Keywords (in Czech) pedagogická praxe, didaktika integrovaného vědního základu
Keywords in English Teaching practice Didactics for integrated science
Changed by Changed by: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., učo 428. Changed: 24/2/2010 12:11.
Abstract
Článek informuje o propojení výuky předmětu Didaktika integrovaného vědního základu s pedagogickou praxí. Dále seznamuje s novým způsobem výuky, s integrovanou výukou, na které se podílejí katedry pedagogiky, biologie, fyziky, chemie a historie.
Abstract (in English)
Article inform about connecting Didactics for integrated science with Teaching practice. Farther this contribution discuss new method of education integrated education in which participates department of pedagogy, biology, physics, chemistry and history.
PrintDisplayed: 29/1/2023 21:22