ŘEHÁK, Zdeněk, Tomáš BARTONIČKA, Josef BRYJA a Jiří GAISLER. New records of the Alcathoe bat, Myotis alcathoe in Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology AS CR, 2008, roč. 57, č. 4, s. 465 - 469. ISSN 0139-7893.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New records of the Alcathoe bat, Myotis alcathoe in Moravia (Czech Republic)
Název česky Nové nálezy netopýra menšího , Myotis alcathoe na Moravě (Česká republika)
Autoři ŘEHÁK, Zdeněk (203 Česká republika, garant), Tomáš BARTONIČKA (203 Česká republika), Josef BRYJA (203 Česká republika) a Jiří GAISLER (203 Česká republika).
Vydání Folia Zoologica, Brno, Institute of Vertebrate Biology AS CR, 2008, 0139-7893.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.522
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00026966
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000261671100011
Klíčová slova anglicky Myotis alcathoe; morphometry; genetic identification; mtDNA
Štítky genetic identification, morphometry, mtDNA, Myotis alcathoe
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., učo 2252. Změněno: 10. 12. 2008 17:34.
Anotace
A male Myotis alcathoe was identified morphologically among 119 road traffic casualties sampled in 2007 in southern Moravia (Czech Republic). Two additional male M. alcathoe were found among six carcasses collected in 1999 on roads in northern Moravia. Identification of all three specimens was confirmed by sequencing of mtDNA. The first photo of a M. alcathoe mandible is presented. The species, described in 2001, has actually been known from 12 localities within the Czech Republic.
Anotace česky
Mezi 119 kadavery netopýrů sražených v roce 2007 na silnici na jižní Moravě automobilovou dopravou byl na základě morfologických znaků zjištěn jeden samec netopýra menšího, Myotis alcathoe. Další 2 samci byli identifikováni mezi 6 kadavery netopýrů nalezenými v roce 1999 na silnicích severní Moravy. Determinace všech 3 jedinců byla potvrzena sekvenováním mtDNA. Je prezentována i první fotografie dolní čelisti netopýra menšího. Tento druh netopýra, popsaný v roce 2001, je v současnosti znám celkem z 12 lokalit České republiky.
Návaznosti
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 09:05