ŠAJNEROVÁ, A. a Jiří SVOBODA. Sacrificial stone knives from Abusir. In Prehistoric technology 40 years later: Functional studies and the Russian legacy. Oxford: Archaeopress, Oxford, 2008. s. 327-330, 4 s. British Archaeological Reports International Serie. ISBN 978 1 4073 0271 3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sacrificial stone knives from Abusir
Název česky Obětní kamenné nože z Abusíru
Autoři ŠAJNEROVÁ, A. a Jiří SVOBODA.
Vydání Oxford, Prehistoric technology 40 years later: Functional studies and the Russian legacy, od s. 327-330, 4 s. British Archaeological Reports International Serie, 2008.
Nakladatel Archaeopress, Oxford
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978 1 4073 0271 3
Klíčová slova anglicky Traseology; technology; stone knives; Abusir; Egypt
Štítky Abusir, Egypt, stone knives, technology, Traseology
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Změněno: 6. 1. 2009 13:08.
Anotace
An examination of the Pyramid of Neferefre (Raneferef, the 5th dynasty – 25th century BC), revealed considerable insight into Egyptian life. The Sanctuary of the Knife located South-East of the temple, was a unique part of the temple complex. It served the needs of the temple personnel and according to the preserved iconographic and written evidence, a long-term slaughtering of animal sacrifices was practiced there. During the excavation, over five hundred pieces of knives and blades were found. A sample of 26 knives and 33 blades were selected for use-wear analysis to gain complementary information about acitivities performed in the sanctuary.
Anotace česky
Výzkum pyramidy Neferefrea (Raneferef, 5. dynastie, 25. století př.n.l.) přinesl zásadní vhledy do života ve starém Egyptě. Svatyně Nože, ležící v jihovýchodní části byla unikátní částí tohoto komplexu. Sloužila potřebám chrámového personálu a podle dochované ikonografické i písmené dokumentace zde probíhalo dlouhodobé zabíjení obětovaného dobytka. Během výzkumu bylo získáno přes pět set kamenných nožů a čepelí. Vzorek 26 nožů a 33 čepelí byl podroben traseologické analýze, aby tak byly získány doplňující informace o činnostech probíhající v této svatyni.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2019 22:46