HLOUŠEK, Miroslav. Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model: application for the Czech economy. Brno: CVKSČE, 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model: application for the Czech economy.
Name in Czech Nominální rigidity a dynamika mezd a cen v odhadnutém DSGE modelu: aplikace pro českou ekonomiku
Authors HLOUŠEK, Miroslav.
Edition Brno, 2008.
Publisher CVKSČE
Other information
Original language English
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English nominal rigidities; DSGE model; Bayesian estimation; sticky wages and prices; sensitivity analysis
Tags Bayesian estimation, DSGE model, nominal rigidities, sensitivity analysis, sticky wages and prices
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 9/2/2009 16:02.
Abstract
The goal of this paper is to examine importance of nominal rigidities, especially of wages and prices, in the Czech economy. As a tool, DSGE model of open economy with nominal rigidities is used. The model is estimated on data of the Czech economy using Bayesian techniques. The model is evaluated in terms how it fits the data and the dynamical properties of the model are studied. The emphasis is put on wage-price dynamics. Next, the relative importance of nominal rigidities is examined using sensitivity analysis. The conclusion is that wages are more rigid than prices and thus wage rigidity and price rigidity are interchangeable. This outcome should be taken into consideration for forming of monetary policy by the central bank and modelling of behaviour of the Czech economy.
Abstract (in Czech)
Cílem této práce je prozkoumat význam nominálních rigidit, obzvláště mezd a cen, v české ekonomice. Jako nástroj je použit DSGE model otevřené ekonomiky s nominálními rigiditami. Model je odhadnut na datech české ekonomiky pomocí Bayesovských technik. Poté je model zhodnocen podle toho, jak vystihuje data, a jsou studovány jeho dynamické vlastnosti. Důraz je kladen na dynamiku mezd a cen. Pomocí analýzy citlivosti je zkoumán relativní význam nominálních rigidit. Z výsledků vyplývá, že mzdy jsou rigidnější než ceny a tedy, že mzdová a cenová rigidita nejsou vzájemně zaměnitelné. Tyto závěry by měl být zohledněny při uskutečňování monetární politiky centrální bankou a pro modelování chování české ekonomiky.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 21/5/2019 17:19