Informační systém MU
RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009 (Real Estate Tax Return for 2009). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, a.s., 2008, vol. 13, No 12, p. 23-29. ISSN 1211-7293.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009
Name (in English) Real Estate Tax Return for 2009
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Daně a právo v praxi, Praha, ASPI, a.s. 2008, 1211-7293.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00034386
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English real estate tax; tax return
Tags real estate tax, Tax return
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 17:44.
Abstract
Smyslem příspěvku je připomenout vlastníkům nemovitostí a dalším poplatníkům daně z nemovitostí jejich povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejm. ze zákona o dani z nemovitostí (zákon č. 338/19992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a ze zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zároveň upozorňuje na vybraná ustanovení zákona o dani z nemovitostí, která budou poprvé uplatněna právě ve zdaňovacím období 2009. Pro ilustraci je uveden i vzor daňového přiznání k dani z nemovitostí.
Abstract (in English)
The aim of the article is to remind duties of owners and other taxpayers concerning real estate tax. The duties can be founf in real estate tax act (act no. 338/19992 Sb., as amended) and tax administration act (act no. 337/1992 Sb., as amended). Article deals with selected norms in real estate tax act coming into force for the first time in tax period 2009. There is an exapmle of real estate tax return, too.
Displayed: 26/5/2024 22:32