ŠTĚPÁNEK, Antonín and Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin (Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases). In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. p. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
Name in Czech Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
Name (in English) Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases
Authors ŠTĚPÁNEK, Antonín (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Přemysl LUBAL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Analytická chemie - Merck 2008, p. 63-67, 5 pp. 2008.
Publisher Česká společnost chemická
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00051085
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-86238-53-1
Keywords (in Czech) macrocyklické ligandy; cyklen; zinek(II); nukleobáze; rovnováhy
Keywords in English macrocyclic ligands; cyclen; zinc(II); nucleic acid bases; equilibria
Tags cyclen, equilibria, macrocyclic ligands, nucleic acid bases, Pb, rivok, zinc(II)
Changed by Changed by: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., učo 1271. Changed: 4/4/2012 10:34.
Abstract
V práci byly zkoumána tvorba ternárních komplexů [Zn(cyclen)]2+ s vybranými nukleobázemi pomocí molekulové absorpční a luminisceční spektroskopie. Také byl zkoumán vliv exp. podmínek (pH, teplota, aj.) na stabilitu vzniklého komplexu a jeho využití pro analytické stanovení nukleobazí a nukleotidů.
Abstract (in English)
The contribution is focused on study of formation of ternary complexes [Zn(cyclen)]2+ with chosen nucleobases by means of molecular absorption and luminiscence spectroscopy. Also influence of exp. conditions (pH, tempetrature, etc.) on stability formed complex and their utilization for analytical determination of nucleobases and nucleotides.
Links
LC06035, research and development projectName: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine
PrintDisplayed: 9/12/2023 19:57