FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK and Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. Vyd. 2., dopl. a upr. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. ISBN 80-210-2520-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soudobé ústavní systémy
Authors FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK and Renata VLČKOVÁ.
Edition Vyd. 2., dopl. a upr. Brno, 241 s. 2001.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
ISBN 80-210-2520-4
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 4/2/2023 03:28