Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. Edited by Marie Vítková. 2. rozšířené a přepraco. Brno: Paido, 2004. 463 stran. ISBN 8073150719.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální
Authors
Edited by Marie Vítková.
Edition 2. rozšířené a přepraco. Brno, 463 stran, 2004.
Publisher Paido
Other information
ISBN 8073150719
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:17.
PrintDisplayed: 21/10/2021 02:25