ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Authors ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ.
Edition Vydání první. Praha, 377 stran, 2007.
Publisher Portál
Other information
WWW URL
ISBN 9788073673130
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2022 04:47.
PrintDisplayed: 2/2/2023 15:44