ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Authors ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ.
Edition Vydání první. Praha, 377 stran, 2007.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073673130
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 7/6/2021 04:49.
PrintDisplayed: 19/6/2021 17:44