BARNAT, Jiří, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ, Milan ČEŠKA and Jana TŮMOVÁ. ProbDiVinE-MC. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ProbDiVinE-MC
Name in Czech ProbDiVinE-MC
Authors BARNAT, Jiří (203 Czechia), Luboš BRIM (203 Czechia, guarantor), Ivana ČERNÁ (203 Czechia), Milan ČEŠKA (203 Czechia) and Jana TŮMOVÁ (203 Czechia).
Edition 2008.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024418
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English quantitative parallel verification; multi-core architecture; model-checking
Technical parameters Kvantitativní verifikace pravděpodobnostních systémů na platformách se sdílenou pamětí.
Tags Model-Checking, multi-core architecture, quantitative parallel verification
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., učo 3496. Changed: 1/6/2009 23:17.
Abstract
Software tool for quantitative verification of probabilistic systems applicable on shared-memory parallel HW platforms. Models are specifed using modelling language ProbDVE, properties are given as formulas of linear temporal logic. The tool employs freely available modules, namely lpsolve tool and HOARD library.
Abstract (in Czech)
Softvérový nástroj pro verifikaci kvantitativních aspektů pravděpodobnostních systémů pro paralelní hardvérové platformy se sdílenou pamětí. Systémy jsou specifikovány pomocí modelovacího jazyka ProbDVE. Vlastnosti specifikovány pomocí formulí lineární temporální logiky. Nástroj využívá volně dostupné softvérové produkty lpsolve a HOARD Library.
Links
GA201/06/1338, research and development projectName: Automatizovaná verifikace softwaru
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 5/8/2020 12:53