HRABCOVÁ, Dana, Milan GALVAS and Pavel PRUNNER. Sociální dialog, vyjednávání v teorii a praxi (Social Dialogue, Negotiation in Theory and Practice). První vydání. Brno: Koedice nakladatelství Doplněk a Právnické fakulty MU, 2008. 224 pp. Edice učebnic právnické fakulty MU č. 420. ISBN 978-80-210-4773-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální dialog, vyjednávání v teorii a praxi
Name (in English) Social Dialogue, Negotiation in Theory and Practice
Authors HRABCOVÁ, Dana, Milan GALVAS and Pavel PRUNNER.
Edition První vydání. Brno, 224 pp. Edice učebnic právnické fakulty MU č. 420, 2008.
Publisher Koedice nakladatelství Doplněk a Právnické fakulty MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4773-0
Keywords in English Social dialogue; Collective bargaining; Particular practical preparation; The course of social dialogue; Tactics and strategies of communication
Tags Collective bargaining, Particular practical preparation, social dialogue
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 12:00.
Abstract
Publikace spojuje otázky právně teoretické s aplikačními. Soustředí se na praktickou přípravu a průběh sociálního dialogu a na jeho nejvýznamnější formu, kolektivní vyjednávání, a to z pohledu právního rámce, psychologických aspektů a komunikačních taktik a strategií. Tyto části jsou přínosné nejen tím, že snad poprvé je v publikaci tohoto typu věnována procesu vyjednávání komplexní pozornost, ale zejména tím, že obsahuje zcela konkrétní zkušenosti a rady jak být při něm úspěšní. Proto může být využívána i jako praktická pomůcka pro veřejnost, zejména pro vyjednavače odborů a zaměstnavatelů.
Abstract (in English)
The publication puts together legal theoretical and practical questions. It highlights in particular practical preparation and the course of social dialogue, including its most important form, collective bargaining, from the legal, psychological point of view and tactics and strategies of communication. These parts are useful due to the fact that perhaps for the first time complex attention is paid to the process of negotiation in such type of publication. It may be used as a practical handbook for preparation of collective bargaining for both, trade union public and employees affected.
PrintDisplayed: 28/5/2020 23:53