HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Online. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace
Authors HENDL, Jan
Edition 2., aktualiz. vyd. Praha, 407 s. 2008.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073674854
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:50.
PrintDisplayed: 24/4/2024 12:06