PRUGAR, Jaroslav. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. 327 s. ISBN 9788086576282.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí
Authors PRUGAR, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Praha, 327 s. 2008.
Publisher Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Other information
ISBN 9788086576282
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9. 11. 2020 04:47.
PrintDisplayed: 18. 6. 2021 21:34