ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výživa v intenzivní péči
Authors ZADÁK, Zdeněk.
Edition 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha, 542 s. 2009.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024728445
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/6/2021 05:51.
PrintDisplayed: 18/9/2021 23:02