ČEŠKOVÁ, Eva a Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 2, s. 53-60. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe
Název česky Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe
Název anglicky Monitoring safety and efficiency of the preparation amisulpride (Solian) in common clinical practice
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant) a Josef SUCHOPÁR (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2009, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00035395
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky amisulprid; nežádoucí účinky, pozitivní a negativní symptomy schizofrenie
Klíčová slova anglicky amisulpride; adverse events; positive and negative symptoms in schizophrenia
Štítky adverse events, amisulpride
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 8. 6. 2009 12:24.
Anotace
Po dobu 3 měsíců byla sledována bezpečnost a účinnost podávání amisulpridu u 2135 nemocných se schizofrenií. Bylo zaznamenáno celkem 2963 nežádoucích účindů u 1243 pacientů, tj. 58,22 % všech léčených. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla únava nebo ospalost (23,39 %) , dále nespavost (4,75 %) a úzkost (14,65 %). Na druhou stranu bylo zaznamenáno relativně málo nežádoucích účinků souvisejících s hyperprolaktinémií (6,40 % u 8,38 % léčených). Během tříměsíční terapie bylo pozorováno zlepšení pozitivních i negativních symptomů schizofrenie. V případě negativních symptomů byl efekt terapie hodnocen jako velmi dobrý a dobrý u 88,43 % pacientů, v případě pozitivních symptomů u 88,24 % pacientů při průměrné dávce amisulpridu 476,60 +- 176,49 mg denně.
Anotace anglicky
The tolerability and safety of amisulpride has been followed for 3 months in 2 135 out-patients with schizophrenia. Totally 2 963 of side-effects in 1 243 treated were observed. 2 437 side effects were evaluted as mildly severe, 499 as moderately severe and 27 as severe. According to expectation, the most frequently obsarved side-effects were fatigue and drowsiness, further infomnia and anxiety of all side-effect). On the other side few prolactin- dependent side effects have been observed. Both positive and negative symptoms were improved during the 3-months therapy. With a mean daily dose of 476,6 +- 176,49 ng a very giid abd giid effect ib begatuve symptoms was seen in 88,43 % if treatedm ib oisutuve synotins ub 88,24 % of treated.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 00:20