JANČÁŘOVÁ, Ilona. Pojetí škody v Luganské úmluvě ve srovnání s jinými mezinárodně právními odpovědnostními režimy. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008. Trnava: Typi Universitatis, 2008. s. 79-93. ISBN 978-80-8082-243-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí škody v Luganské úmluvě ve srovnání s jinými mezinárodně právními odpovědnostními režimy
Název anglicky Concept of damage in Lugano convention in comparisson with other international liability legal regimes
Autoři JANČÁŘOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant).
Vydání Trnava, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008, od s. 79-93, 15 s. 2008.
Nakladatel Typi Universitatis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00035414
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-8082-243-9
Klíčová slova česky škoda na životním prostředí;odpovědnost;mezinárodní úmluvy, právo životního prostředí
Klíčová slova anglicky environmental damage;environmental liability;environmental law;international convention
Štítky environmental damage, Environmental law, environmental liability, international convention
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 09:08.
Anotace
Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody na životním prostředí naplňuje čl. 22 a 36 Závěrečné deklarace Stockholmské konference z roku 1972. V příspěvku jsou analyzovány tato a další mezinárodní úmluvy z hlediska vymezení pojmu škoda na životním prostředí. Ačkoliv analyzované úmluvy obsahují pokrokové regulace v dané oblasti, státy často nejsou ochotny přijmout na sebe závazky z nich vyplývající. Jako jeden z důvodů je spatřováno velice široké vymezení pojmu škoda na životním prostředí a neochota států zavázat provozovatele nebezpečných aktivit, jež jsou chápány jako společensky užitečné, k náhradám takto široce pojatých škod, neboť takový závazek by mohl vést až k uzavírání těchto provozů.
Anotace anglicky
Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment (Lugano Convention) fulfills the Priciples 22 and 36 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972. Along with other international treaties that are analyzed from the environmental damage definition point of view, it expresses the unification effort in field of the civil liability for environmental damage. Even though those international legal instruments offer very advanced regulation, states are reluctant to ratify them. The reason is considered to be a very broad definition of environmental damage and resentment of states to oblidge the operators of dangerous activities, that are perceived to be socially beneficial at the same time, to pay damages that may lead to closing of those operations.
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2022 15:34