TUŠKOVÁ, Jana Marie. Vývojové tendence v současné české morfologii na materiálu feminin. ROMANOSLAVICA, Bukurešť: Universitatea din Bucuresti, 2009, XLV, č. 1, s. 51-58. ISSN 0557-272X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývojové tendence v současné české morfologii na materiálu feminin
Název česky Vývojové tendence v současné české morfologii na materiálu feminin
Název anglicky Developmental tendencies in the current Czech morphology in the field of feminina
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí).
Vydání ROMANOSLAVICA, Bukurešť, Universitatea din Bucuresti, 2009, 0557-272X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00029291
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky český jazyk - morfologie - deklinace feminin - vývojové tendence
Klíčová slova anglicky Czech language - morphology - feminina declension - developmental tendencis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 20. 1. 2013 12:00.
Anotace
V příspěvku jsou popsány některé projevy tzv. kolísání v deklinaci feminin v rámci psané spisovné češtiny. Výzkum byl proveden na materiálu korpusu SYN2000. Pozornost je věnována zejména problematice přechodu feminin mezi vzory kost a píseň u apelativ i proprií. Jsou popsány faktory, které na volbu koncovek působí a naznačena dynamika dalšího vývoje.
Anotace anglicky
The contribution describes some symptoms of so -called "fluctuation" in feminina declension within the standard Czech language. The research was conducted on the corpus SYN2000 material. The major focus was put esp. on the transition of feminina between the paradigms "kost" and "píseň" in the apelatives and propria. Also, there is a description of the factors in fluencing the choice of endings, and the dynamics of the further development indicated.
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2020 06:33