SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (Cans with Words. Coming of Sound Film and Czech Media Culture of the 1930s). 1. vyd. Brno: Host, 2008. 536 pp. Host. ISBN 978-80-7294-316-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let
Name in Czech Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let
Name (in English) Cans with Words. Coming of Sound Film and Czech Media Culture of the 1930s
Authors SZCZEPANIK, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, 536 pp. Host, 2008.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00025309
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-316-6
Keywords (in Czech) mediální průmysl; mediální kultura; nástup zvukového filmu; český film 30. let
Keywords in English media industry; media culture; coming of film sound; Czech cinema of the 1930s
Tags coming of film sound, media culture, media industry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D., učo 7909. Changed: 26/5/2009 13:07.
Abstract
Uzlovým bodem ve vývoji elektroakustických médií 30. let, jenž v mnohém předznamenal mediální průmysl současnosti, byl nástup zvukového filmu. Tato kniha, navazující na tzv. novou filmovou historii a archeologii médií, jej zkoumá jakožto nejvýznamnější strukturní transformaci československé kinematografie, jež předcházela znárodnění. Namísto filmů jako uměleckých děl nebo režisérů jako jejich autonomních tvůrců si všímá celé kinematografické instituce zahrnující organizaci produkce, distribuce a kin, stejně jako podmínky každodenní zkušenosti publika. Tím, že klade důraz na hybridní povahu rodícího se média, vrací zvukový film zpět mezi jeho původní rivaly a souputníky - populární hudbu, rozhlas a gramofon.)
Abstract (in English)
The key point in development of electro-acoustic media of the 1930s (which in many points prefigured todays media industry) was the coming of film sound. This book, inspired by so-called new film history and archaeology of media, investigates it as the main structural transformation of Czechoslovak cinema before its nationalization in 1945. Instead of looking at individual films as art works or at directors as autonomous artists, the book analyzes the whole "institution" of cinema, including organization of production, distribution, exhibition, as well as conditions of its reception. By stressing early-sound films hybrid nature as a new medium, it returns it back to its original historical context, among its key rivals and partners - recording industry, radio and popular music.
Links
GA408/08/0949, research and development projectName: Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (publikace monografie)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 28/10/2020 19:03