SEDLÁČEK, Stanislav. Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) (Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 04/2009, No 04, p. 22-24, 2 pp. ISSN 1214-3758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní)
Name in Czech Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní)
Name (in English) Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.
Authors SEDLÁČEK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Státní zastupitelství, Praha, Novatrix, s.r.o. 2009, 1214-3758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00035633
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) soud - nečinnost - veřejná správa - správní právo - soudní řád
Keywords in English court - inactivity - public administration - administration law - rules of the court
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 18:00.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na rozbor možností ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu soudního řádu správního.
Abstract (in English)
The article is focus on possibilities of protecting against inactiviti of public administration focusing on legal arrangement of Act No. 150/2002 Coll.
PrintDisplayed: 24/10/2021 09:28