HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi
Authors HŘÍBKOVÁ, Lenka.
Edition Vyd. 1. Praha, 255 s. 2009.
Publisher Grada
Other information
WWW URL
ISBN 9788024719986
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/1/2024 04:48.
PrintDisplayed: 26/2/2024 09:20