BLAŽEK, Václav. On Messapic Declension. Linguistique Balkanique. 2009, vol. 47, No 1, 5 pp. ISSN 0324-1653.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On Messapic Declension
Name in Czech Ke skloňování v mesapštině
Authors BLAŽEK, Václav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Linguistique Balkanique, 2009, 0324-1653.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00035855
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Messapic nouns; personal names; nominal declension; Hellenic languages
Tags Hellenic languages, Messapic nouns, nominal declension, personal names
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Changed: 21/6/2009 13:33.
Abstract
In the article the Messapic nominal declension is analyzed in comparison with Hellenic languages, i.e. Greek and Phrygian
Abstract (in Czech)
Článek analyzuje mesapské nominální skloňování ve srovnání s helenskými jazyky, tj. řečtinou a frýžštinou.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 25/5/2022 00:36