Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. BLAŽEK, Václav. On Messapic Declension. Linguistique Balkanique. 2009, vol. 47, No 1, 5 pp. ISSN 0324-1653.
  2. 2008

  3. ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář (Character and features of the personal names in the old Czech play Mastičkář). In Onomastika a škola 8. 2008th ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. p. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. (Material for the research of personal names and hypocoristics.). Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
  5. PLESKALOVÁ, Jana. Příspěvek k tvoření staročeských antroponym (On formation of personal names in Old Czech). JANYŠKOVÁ, I. - KARLÍKOVÁ, H. (ed.). In Varia Slavica. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. p. 171-174. ISBN 978-80-7106-943-0.
  6. KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. (Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)). ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2.
  7. 2007

  8. PLESKALOVÁ, Jana. Das tschechische Personennamensystem (Czech system of personal names). Brendler, A. - Brendler, S. (ed.). In Europaeische Personennamensysteme. Hamburg: baar, 2007. p. 741-748. Europaeische Personennamensysteme 1. ISBN 978-3-935536-65-3.
Display details
Displayed: 22/9/2021 05:37