BARTONĚK, Antonín. Lexical Stock of the Mycenaean Dialect of Greek : The Proper Names (Lexical Stock of the Mycenaean Dialect of Greek: The Proper Names). In XXXI Colloque International de Linguistique Fonctionelle. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lexical Stock of the Mycenaean Dialect of Greek : The Proper Names
Name in Czech Slovní zásoba mykénské řečtiny: vlastní jména
Authors BARTONĚK, Antonín (203 Czech Republic, guarantor).
Edition XXXI Colloque International de Linguistique Fonctionelle, 2007.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00028072
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) mykénský dialekt; starořečtina
Keywords in English Mycenaean dialect; Ancient Greek
Tags ancient greek, mycenaean dialect
Changed by Changed by: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc., učo 2096. Changed: 28/6/2009 06:52.
Abstract
In spite of ambiguities and various other difficulties, the author has been able to collect a number of relatively safe instances for enlarging the amount of the Linear B lexical items.
Abstract (in Czech)
Navzdory různým nejasnostem a obtížím se autorovi podařilo nashromáždit množství relativně průkazného materiálu k rozšíření lexikální zásoby lineárního písma B.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages
PrintDisplayed: 2/10/2023 04:16