HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Jana Hoffmannová - Olga Mullerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007. 455 s. In: SaS 70, č. 2, 2009, s. 144-149. : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název recenze: Jana Hoffmannová - Olga Mullerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007. 455 s. In: SaS 70, č. 2, 2009, s. 144-149.
Název anglicky a review: Jana Hoffmannová - Olga Mullerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007. 455 s. In: SaS 70, č. 2, 2009, s. 144-149.
Autoři HLADKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2009.
Nakladatel Ústav pro jazyk český AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Ocenění vědecké a umělecké činnosti
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00042605
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky gerontologická lingvistika
Klíčová slova anglicky Gerontological Linguistics
Štítky Gerontological Linguistics
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., učo 633. Změněno: 3. 5. 2011 13:20.
Anotace
Recenze detailně reflektuje první významnější pokus české lingvistiky o výzkum jazyka a komunikace starých lidí. Pozornost věnuje recepci anglosaských teoretických východisek a metodologických postupů v českém prostředí, hodnotí domácí přínos pro rozvoj gerontologické lingvistiky i zapojení tohoto výzkumného směru do kontextu české sociolingvistiky.
Anotace anglicky
The review provides a detailed reflection of the first significant attempt of Czech linguistics at the research in the field of language and communication of seniors. Attention is paid to the reception of Anglo-Saxon theoretical background and methodological techniques in the Czech context, Czech contribution to the development of gerontological linguistics and to the integration of this trend to the context of Czech sociolinguistics.
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2019 22:05