Informační systém MU
RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 392-398. ISSN 1689-7404.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Property Taxes Reforms in the Czech Republic
Název česky Reformy majetkových daní v České republice
Autoři RADVAN, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bialostockie Studia Prawnicze, Bialystok, Temida 2, 2009, 1689-7404.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00029406
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky daň; majetková daň; daňová reforma; daň z nemovitostí; daň dědická; daň darovací; daň z převodu nemovitostí; silniční daň
Klíčová slova anglicky tax; property tax; tax reform; real estate tax; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; road tax
Štítky Gift tax, Inheritance tax, Property tax, real estate tax, real estate transfer tax, Road Tax, tax, tax reform
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 11:35.
Anotace
The aim of this article is to show and describe changes in property taxes regulation: new possibilities of municipalities to influence real estate taxes, new exemptions of relatives from inheritance tax and gift tax and tendencies to abolish these taxes at all, tax reductions for new motor vehicles, etc. As we can see, property taxes are slowly loosing their fiscal effects and fiscal functions not only in the Czech Republic and regulation function is becoming more important.
Anotace česky
Cílem příspěvku je ukázat a popsat změny v právní regulaci majetkových daní: nové možnosti obcí ovlivnit daň z nemovitostí, nová osvobození příbuzných od daní dědické a darovací a tendence zrušit tyto daně zcela, snížení silniční daně pro nová motorová vozidla apod. Můžeme vidět, že majetkové daně nejen v ČR pozvolna ztrácejí svůj fiskální efekt a fiskální funkci, naopak na významu nabývá funkce regulační.
Návaznosti
GP407/09/P285, projekt VaVNázev: Vlastní daňové příjmy obcí
Investor: Grantová agentura ČR, Vlastní daňové příjmy obcí
Zobrazeno: 20. 6. 2024 23:21