Informační systém MU
FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Občanský zákoník. Komentář
Název anglicky The Civil Code. Commentary
Autoři FIALA, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Milan KINDL (203 Česká republika), Jan HURDÍK (203 Česká republika, domácí), Petr BEZOUŠKA (203 Česká republika), Ondřej DAVID (203 Česká republika), Tomáš KINDL (203 Česká republika), Petr LAVICKÝ (203 Česká republika, domácí), Ján MATEJKA (203 Česká republika), Kateřina RONOVSKÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta SELUCKÁ (203 Česká republika, domácí), Václav BEDNÁŘ (203 Česká republika), Radovan DÁVID (203 Česká republika, domácí), Václav HOCHMANN (203 Česká republika), Jindřich PSUTKA (203 Česká republika), Alexander ŠÍMA (203 Česká republika), Ondřej KOVÁŘ (203 Česká republika), Lukáš KOZÁK (203 Česká republika), Jan LASÁK (203 Česká republika, domácí), Silvie ŠTĚPÁNOVÁ (203 Česká republika) a Jiří HANDLAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2009.
Nakladatel Wolters Kluwer ČR, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00042645
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7357-395-9
Klíčová slova česky občanské právo, občanský zákoník
Klíčová slova anglicky civil law; civil code
Štítky Civil code, Civil law
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 4. 2014 14:29.
Anotace
Komentář k zákonu č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je společným dílem řady autorů, kteří se problematikou občanského práva zabývájí z praktického i teoretického úhlu pohledu.
Anotace anglicky
The commentary on act no. 40/1964 Coll, the Civil Code, vol I. and II. deals with the civil law problematic from practical and also theoretical point of view.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
Zobrazeno: 25. 4. 2024 01:23