Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. GRODL, Lukáš. England to Become the Prime Jurisdiction for International Commercial Disputes – Anti-Suit Injunction as a Tool for Assurance. The Lawyer Quarterly. Prague: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, roč. 11, č. 2, s. 360-380. ISSN 1805-8396. 2021.

  2020

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. 2. vyd. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-503-9. 2020.

  2013

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Specifika řízení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a trestně neodpovědnými mladitsvými. In Petr Kuruc. Trestneprávne a kriminologicke aspekty kriminality mládeže. 1. vyd. Žilina: Eurokodex. s. 225-239. ISBN 978-80-8155-025-6. 2013.

  2009

  1. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 516-534, § 559-585 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 165 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. 2009.
  2. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 49 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6. 2009.
  3. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. 2009.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Zásady soukromého práva a ochrana spotřebitele. In Občianske právo - Miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009. vyd. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Praf UK. s. 241-245. ISBN 978-80-7160-280-4. 2009.

  2008

  1. RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law. The Netherlands: Kluver Law International, roč. 16/2008, 1., s. 111 - 120. ISSN 0928-9801. 2008.
  2. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  3. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 51 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1. 2008.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. 2008.
  5. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 97 s. ISBN 9788021046825. 2008.
  6. HURDÍK, Jan, Petr LAVICKÝ a Ivo TELEC. Občanské právo hmotné. Díl 1. 1. vyd. Bratislava: Poradca podnikateľa, s. r. o. 62 s. Učebnice. ISBN 978-80-89363-06-3. 2008.
  7. SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta. s. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  8. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. s. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  9. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. 2008.
  10. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Základy občanského práva. Ilona Schelleová a kolektiv. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing. 150 s. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7. 2008.

  2007

  1. HURDÍK, Jan. Dobrá víra. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, roč. 146, č. 5, s. 565-573. ISSN 0231-6625. 2007.
  2. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6. 2007.
  3. HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 433 s. č. 38. ISBN 80-210-3510-2. 2007.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S, a.s. 32 s. Skripta. 2007.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S, a.s. 35 s. Skripta. 2007.
  6. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE, JR. Praktikum z občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing. 78 s. Právo. ISBN 978-80-87071-29-8. 2007.
  7. RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU Brno, IX., 3., s. 217-221. ISSN 1210-9126. 2007.
  8. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK a Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Pulishing. 169 s. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1. 2007.
  9. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3. 2007.
  10. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s. 8 s. Právo. 2007.

  2006

  1. FIALA, Josef. A comment on the re-codification of the civil law : to the starting points and trends of the development of the Czech civil law after the admission of the CR to the EU. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Vol. 14, Nr. 4, s. 355-357. ISSN 1210-9126. 2006.
  2. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Kodifikace občanského práva na počátku 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně. s. 429 – 442. ISBN 80-239-7694-X. 2006.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. 2006.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s. 32 s. Skripta. 2006.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s. 34 s. Skripta. 2006.
  6. RONOVSKÁ, Kateřina. Some notes on a draft of the new civil code : the pros and cons of the new civil code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Vol. 14, Nr. 4, s. 357-362, 5 s. ISSN 1210-9126. 2006.
  7. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X. 2006.

  2005

  1. SELUCKÁ, Markéta. Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, Roč. 14, č. 6, s. 75-78. ISSN 1210-3977. 2005.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Co čekáte od podnájemní smlouvy? Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., Roč. 2005, č. 5, s. 57. ISSN 1213-7405. 2005.
  3. HURDÍK, Jan. Die Grundwerte und die institutionellen Pfailer des Privatrechtest in der Entwicklung der Gesellschaft. In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva = Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. 1. vyd. Bratislava: IURA edition. s. 323-350, 27 s. ISBN 80-8078-054-4. 2005.
  4. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s. 32 s. Skriptum. 2005.
  5. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s. 34 s. Skripta. 2005.
  6. HURDÍK, Jan. Pojem a struktura soukromoprávního vztahu. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 77-94, 17 s. ISBN 80-86898-29-6. 2005.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Pojem "přiměřený náhradní byt". Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, Roč. 14, č. 4, s. 56-59. ISSN 1210-3977. 2005.
  8. FIALA, Josef. Poznámka k rekodifikaci občanského práva : (k východiskům a trendům vývoje českého občanského práva po vstupu ČR do EU). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 130-133. ISBN 80-210-3892-6. 2005.

  2004

  1. SELUCKÁ, Markéta. Právně teoretická východiska ochrany nájemce bytu. Brno, 2004.
  2. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5. 2004.
  3. SALÁK, Pavel. Tendence naší občanskoprávní kodifikace v 19. a 20. století na příkladu institutu vydržení. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 136-149. ISBN 80-210-3610-9. 2004.
  4. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8. 2004.

  2002

  1. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1. 2002.
  2. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 66 s. Právo. 2002.

  2001

  1. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7. 2001.

  2000

  1. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1. 2000.

  1999

  1. FIALA, Josef. Je ustanovení § 151f občanského zákoníku retroaktivní? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, roč. 7, č. 10, s. 535-537. ISSN 1210-6410. 1999.
  2. TELEC, Ivo. Ještě o didaktice českého občanského práva a o něčem navíc. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 7, č. 1, s. 67-68. ISSN 1210-9126. 1999.
  3. TELEC, Ivo. K právní dogmatice, filozofii práva a k výuce českého občanského práva. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 54-57. ISBN 80-210-2244-2. 1999.
  4. FIALA, Josef. K rozdílům mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohod o vypořádání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, roč. 7, č. 2, s. 79-82. ISSN 1210-6410. 1999.
  5. FIALA, Josef. Několik poznámek k účinkům prohlášení konkurzu na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí : (k příspěvku Petra Baudyše). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, roč. 29, č. 6-7, s. 53-55. ISSN 1210-6348. 1999.
  6. FIALA, Josef a Albert BRADÁČ. Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy). 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde. 540 s. ISBN 80-7201-197-9. 1999.
  7. FIALA, Josef. Plní zástavní právo svoje funkce? Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: Beck, roč. 0, č. 0, s. 4-5. ISSN 1212-8694. 1999.
  8. HURDÍK, Jan. Postoupení pohledávky a postavení dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 7, č. 2, s. 140-145. ISSN 1210-9126. 1999.
  9. HURDÍK, Jan. Právnické osoby - realita nebo fikce? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, roč. 7, č. 3, s. 125-127. ISSN 1210-6410. 1999.
  10. FIALA, Josef. Právo na náhradu škody v České republice. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, roč. 8, č. 3, s. 56-57. ISSN 1210-3977. 1999.
  11. FIALA, Josef. Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, roč. 8, č. 12, s. 6-12. ISSN 1210-4043. 1999.
  12. FIALA, Josef. Realizace zástavního práva podle § 151f občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, roč. 29, č. 2, s. 28-35. ISSN 1210-6348. 1999.
  13. TELEC, Ivo. Veřejné pranýřování dlužníků. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 7, č. 3, s. 293-294. ISSN 1210-9126. 1999.

  1998

  1. HURDÍK, Jan. Ad: O didaktice českého občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 6, č. 4, s. 760-765. ISSN 1210-9126. 1998.
  2. FIALA, Josef. Charakteristika právní povahy věcných břemen (s využitím teorie zájmů). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 6, č. 3, s. 403-409. ISSN 1210-9126. 1998.
  3. TELEC, Ivo. K pojetí společností občanského a spolkového práva. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, roč. 7, č. 2, s. 1-11. ISSN 1210-4043. 1998.
  4. TELEC, Ivo. O didaktice českého občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 6, č. 1, s. 136-141. ISSN 1210-9126. 1998.
  5. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1. 1998.
  6. FIALA, Josef. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 7. Občanské právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 91-134. ISBN 80-210-1118-1. 1998.
  7. FIALA, Josef. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 7. Občanské právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 3. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 90-133. ISBN 80-210-1118-1. 1998.

  1997

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Věra KORECKÁ a Ivo TELEC. Lexikon - občanské právo. 1. vyd. Ostrava: Jiří Motloch - Sagit. 495 s. Lexikony - Sagit ; sv. 3. ISBN 80-7208-002-4. 1997.
  2. TELEC, Ivo. Právní přehled veřejně účelých spolků. Právo a podnikání. roč. 6, č. 11, s. 11-15. ISSN 1211-112. 1997.

  1996

  1. FIALA, Josef a Albert BRADÁČ. Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy). 1. vyd. Praha: Linde. 492 s. ISBN 80-7201-017-4. 1996.
  2. TELEC, Ivo. Opce. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, roč. 4, č. 6, s. 260-261. ISSN 1210-6410. 1996.

  1995

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Dvě výročí prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 3, č. 3, s. 151-155. ISSN 1210-9126. 1995.
  2. TELEC, Ivo. Piae fundationes autonomae. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3, č. 1, s. 102-105. ISSN 1210-9126. 1995.
  3. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1. 1995.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT. 148 s. Skripta. ISBN 80-214-0599-6. 1995.

  1994

  1. MAREK, Karel a J. SCHULZ. Postavení účastníků v obchodních a civilních sporech. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, roč. 4, č. 21, s. 71-72. ISSN 1210-0714. 1994.
  2. HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Princip autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů jako výraz ústavního principu. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 88-95. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2. 1994.
  3. FIALA, Josef a Jan HURDÍK. Principy autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů jako výraz ústavního principu. In Realizace Listiny základních práv a svobod : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 88-95. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2. 1994.
  4. FIALA, Josef. Újma na zdraví a promlčení. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, roč. 4, č. 50, s. 65. ISSN 1210-0714. 1994.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT. 85 s. Právo. ISBN 80-214-0582-1. 1994.
  6. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Věra KORECKÁ. Základy občanského práva. In Základy práva. 2., Soukromé právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-56. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 119. ISBN 80-210-1036-3. 1994.
  7. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy práva. 2, Soukromé právo. Karel Schelle a kolektiv. 2. vyd., oprav. a dopl. Brno: Masarykova univerzita. 314 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, sv. 119. ISBN 80-210-0581-5. 1994.

  1993

  1. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 1, č. 1, s. 146-151. ISSN 1210-9126. 1993.
  2. FIALA, Josef a Pavel MATES. Komory podnikatelů a svobodných povolání : (vybrané aspekty). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, roč. 2, č. 6, s. 16-21. ISSN 1211-1120. 1993.
  3. FIALA, Josef. Předkupní právo. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, roč. 23, č. 10, s. 16-30. ISSN 1210-6348. 1993.
  4. FIALA, Josef. Vývoj ústavní regulace vlastnického práva a jeho odraz v právním řádu. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 123-128. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6. 1993.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy. In Brněnská věda a umění v meziválečném období (1918-1938) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 149-150. ISBN 80-210-0737-0. 1993.
  6. SCHELLE, Karel, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Ivo TELEC, Josef BEJČEK, Petr HAJN, Karel MAREK, Jarmila POKORNÁ, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Milan GALVAS, Milan PEKÁREK, Pavel MATES, Věra KORECKÁ a Otakar ELLER. Základy soukromého práva. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 296 s. Právo. ISBN 80-210-0581-5. 1993.

  1992

  1. HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Některé dimenze vlivu tradic římského práva na vývoj občanského práva. In Římské právo a jeho odkaz v současném právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 94-97. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 112. ISBN 80-210-0499-1. 1992.
  2. FIALA, Josef a Jan HURDÍK. Některé dimenze vlivu tradic římského práva na vývoj občanského práva. In Římské právo a jeho odkaz v současné praxi : sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 94-97. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 112. ISBN 80-210-0499-1. 1992.
  3. FIALA, Josef. Nová podoba zástavního práva. Právo a zákonnost : časopis pro právní praxi. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, roč. 37, č. 7, s. 398-407. ISSN 1210-0900. 1992.
  4. SCHELLE, Karel. Základy práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 138 s. Právo. ISBN 80-210-0462-2. 1992.

  1991

  1. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 1., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela. 126 s. Abeceda podnikatele ; sv. 8. ISBN 80-901-0291-3. 1991.
  2. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 2., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela. 230 s. Abeceda podnikatele ; sv. 9. ISBN 80-901-0292-1. 1991.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Milana HRUŠÁKOVÁ. Reflexe myšlenek normativní škoky právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mězinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 46-50. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0. 1991.
  4. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Milana HRUŠÁKOVÁ. Reflexe myšlenek normativní školy právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 46-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0. 1991.
  5. HRUŠÁKOVÁ, Milana, Josef FIALA a Jan HURDÍK. Reflexe myšlenek normativní školy právní k aktuálním problémům systému občanského zákonodárství. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník přípspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 46-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0. 1991.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 10:55