OŠLEJŠEK, Radek. Annotation of Pictures by Means of Graphical Ontologies. In Proceedings of the 2009 International Conference on Internet Computing ICOMP 2009. USA: CSREA Press, 2009. s. 296-300. ISBN 1-60132-110-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Annotation of Pictures by Means of Graphical Ontologies
Název česky Anotování obrázků pomocí grafických ontologií
Autoři OŠLEJŠEK, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání USA, Proceedings of the 2009 International Conference on Internet Computing ICOMP 2009, od s. 296-300, 5 s. 2009.
Nakladatel CSREA Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/09:00029426
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 1-60132-110-4
Klíčová slova česky anotování obrázků; grafická ontologie
Klíčová slova anglicky picture annottion; graphical ontology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., učo 3636. Změněno: 1. 2. 2013 10:11.
Anotace
This paper deals with handling semantics of a graphical data by means of ontologies and language-based interaction. The traditional concept of picture annotation is based on assigning meaning to the graphical elements. The approach introduced in this paper exploits ontologies in order to prevent chaos in terminology, to structure and filter semantics data and to automatically deduce logical consequences about the depicted objects. The presented graphical ontology framework restricts the general ontology with the aim of creating only the abstractions of the world that are valuable for the manipulation with graphical objects. The exploitation of the graphical ontology for the dialogue-based investigation of pictures is illustrated on some examples. The presented extension of the XML-based graphical format enables us to couple both the vector and raster images with the semantics defined by means of graphical ontologies.
Anotace česky
Článek se zabývá popisem sémantiky dat za pomoci ontologií a interakce v přirozeném jazyce. Tradiční koncept anotování obrázků je založen na přidání textového popisu ke grafickým elementům. Náš přístup využívá ontologie, které zabraňují chaosu v používané terminologii, strukturují a filtrují sémantická data a umožňují automatickou dedukci logických konsekvencí o zobrazených objektech.
Návaznosti
GA201/07/0881, projekt VaVNázev: Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LC06008, projekt VaVNázev: Centrum počítačové grafiky (Akronym: CPG)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2021 17:32