HRUBÁ, Drahoslava, Vladimír SOŠKA, Jindřich FIALA a Kateřina NEBESKÁ. Kouření a kardiovaskulární nemoci. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 89, č. 2, s. 70-75. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kouření a kardiovaskulární nemoci
Název česky Kouření a kardiovaskulární nemoci
Název anglicky Smoking and cardiovascular diseases
Autoři HRUBÁ, Drahoslava (203 Česká republika, garant), Vladimír SOŠKA (203 Česká republika), Jindřich FIALA (203 Česká republika) a Kateřina NEBESKÁ (203 Česká republika).
Vydání Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00036521
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kardiovaskulární nemoci; kouření; rizikové faktory; mechanismus účinků; prevence
Klíčová slova anglicky cardiovascular diseases; smoking; risk factors; mechanisms of action; prevention
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., učo 2422. Změněno: 3. 9. 2009 07:46.
Anotace
Vztah kouření a kardiovaskulárních nemocí byl prokázán nejen v epidemiologických studiích, ale byly nalezeny vnitřní rizikové a protektivní faktory a také mechanismy, kterými kouření tyto faktory modifikuje. Přehled aktuálních poznatků s důrazem na mechanismy účinků kouření na sérové lipidy a hemokoagulační faktory. Zanechání kouření prokazatelně snižuje morbiditu a mortalitu na kardiovaskulární nemoci a poskytuje tak prostor pro komplexní přístup k výchově ke zdraví.
Anotace anglicky
The strong associations between smoking and increased cardiovascular morbidity and mortality have been documented in many epidemiologic studies and through determinants of risk and protective factors and the mechanisms of their modification by smoking. Smoking cessation has a significant beneficial effect on the reduction of cardiovascular morbidity and mortality and thus offers a great opportunity for a comprehensive approach to health education.
Návaznosti
NR8841, projekt VaVNázev: Hodnocení účinků různých typů hormonálních kontraceptiv na biochemické ukazatele kardiovaskulárního rizika žen s rozdílným kuřáckým a výživovým chováním a možnosti jejich ovlivnění
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:33