IVANOV, Martin, Jiří FAIMON, Petr JARMARA and Lubomír PEŠÁK. Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic). Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia. Cluj-Napoca: Universitatis Babeş-Bolyai, 2009, vol. 54, No 1, p. 61-64. ISSN 1221-0803.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evolution of minesoils at a coal waste pile: A case study from Rosice-Oslavany (Czech Republic)
Name in Czech Vývojj půd na uhelné haldě: Případová studie z Rosicko-Oslavanska (Česká republika)
Authors IVANOV, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří FAIMON (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr JARMARA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír PEŠÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia, Cluj-Napoca, Universitatis Babeş-Bolyai, 2009, 1221-0803.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 40104 Soil science
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00036891
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) uhelná halda;vývoj půdy;humifikace;Česká republika
Keywords in English coal waste pile;soil development;humification;Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., učo 1405. Changed: 2/2/2012 13:41.
Abstract
Mine soil development at abandoned coal waste pile (Kukla-Václav Nosek mine, Oslavany) represents a possibility to study initial stages of pedogenetic process. Seven soil profiles were uncovered by digging pits at the base and on the slopes and top of the waste pile. Several conclusions concerning soil development at waste pile are possible on the basis of soil profiles description and basic chemistry: 1. Intensive humification was the main pedogenetic process in the initial stages of mine soil evolution at the Kukla waste pile. There is no translocation of clay minerals even in the soil profiles evolving for about 60 years; 2. The youngest soil situated on the top of the waste pile has the most stable granular aggregates. The stability of aggregates corresponds to the increased representation of the total organic matter; 3. Humus quality of the present topsoils in the Kukla waste pile is substantially influenced by the biological recultivation.
Abstract (in Czech)
Vývoj půd opuštěné haldy (důl Kukla-Václav Nosek, Oslavany) představuje možnost studia iniciálního fází pedogenetického procesu. Odkryto bylo 7 půdních profilů na bázi, na svazích i na povrchu haldy. Na základě popisu profilů a základního chemismu půd se došlo k několika závěrům: 1. Intenzivní humifikace byla hlavním půdotvorným procesem u iniciálně vznikajících půd haldy dolu Kukla. Translokace jílových minerálů nebyla pozorována anui u profilů vyvíjejících se 60 let; 2. Nejmladší půda na povrchu haldy má stabilní půdní agregáty jako důsledek přítomnosti vyššího obsahu orrganických látek; 3. Kvalita humusu povrchového A-horizontu je silně oblivněna proběhlou rekultivací.
Links
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 11/5/2021 07:07