DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Název anglicky Education of Pupils with Hearing Impairment from Socially Disadvantaged Environment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka HRICOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Hana ABBODOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 12 s. 2009.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037224
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-188-1
Klíčová slova česky sociální znevýhodnění sociokulturně znevýhodněná rodina žák se slcuhovým postižením vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním romský asistent asistent pedagoga terénní práce
Klíčová slova anglicky social disadvantage social disadvantaged family pupil with hearing impairment education of socially disadvantaged pupils Roma assistant fieldwork
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 13. 9. 2014 12:45.
Anotace
Článek se zabývá problematikou vzdělávání žáků se sluchovým postižením pocházejících ze sociokulturně znevýhodněných rodin. Obsahuje šest případových studií žáků základní školy pro sluchově postižené, které poukazují na nejčastější potíže, s nimiž se potýkají nejen sami žáci, ale i jejich rodiče, sourozenci, učitelé a vychovatelé. Výsledky šetření byly získány v rámci výzkumu.
Anotace anglicky
This paper deals with the questions of education of pupils with hearing impairment from, socially disadvanaged families. The paper present six case studies of pupils with hearing impairment visiting primary schools for hearing impaired. The aim of these cas studies is to highlight difficulties experienced by the pupils, their parents, siblings, teachers and educators. The results have been obtained during a research.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2020 04:53