DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-54, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Název česky Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Název anglicky Analyse of attitudes of university teachers towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky, od s. 45-54, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037227
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4951-2
Klíčová slova česky sluchově postižený neslyšící komunikace sluchově postižených odezírání znakový jazyk tlumočník znakového jazyka vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice terciární vzdělávání poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova anglicky hearing impaired deaf communication of persons with hearing impairment lip reading sign language
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 4. 2. 2010 10:36.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky autorčiny disertační práce, která je zaměřena na problematiku terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.
Anotace anglicky
This paper presents results of the dissertational thesis, which is focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 19:22