DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením (Analyse of attitudes of university teachers towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.). In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 45-54, 10 pp. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Name in Czech Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením
Name (in English) Analyse of attitudes of university teachers towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky, p. 45-54, 10 pp. Publikace Pd-22/09-02/58, 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00037227
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4951-2
Keywords (in Czech) sluchově postižený neslyšící komunikace sluchově postižených odezírání znakový jazyk tlumočník znakového jazyka vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice terciární vzdělávání poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami
Keywords in English hearing impaired deaf communication of persons with hearing impairment lip reading sign language
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 4/2/2010 10:36.
Abstract
Příspěvek prezentuje výsledky autorčiny disertační práce, která je zaměřena na problematiku terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.
Abstract (in English)
This paper presents results of the dissertational thesis, which is focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
PrintDisplayed: 29/10/2020 19:14