KALAS, Josef and Jaromír KUBEN. Integrální počet funkcí více proměnných (Integral calculus of functions of several variables). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 278 pp. ISBN 978-80-210-4975-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrální počet funkcí více proměnných
Name (in English) Integral calculus of functions of several variables
Authors KALAS, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaromír KUBEN (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 278 pp. 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00042902
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4975-8
Keywords in English Riemann integral of functions of two or more variables; computation methods; transformation of the integral; geometric and physical applications; improper integral.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Josef Kalas, CSc., učo 910. Changed: 18. 4. 2011 10:27.
Abstract
Učební text je věnován integrálnímu počtu funkcí několika proměnných. Je určen posluchačům bakalářského studia učitelské a odborné matematiky, fyziky a aplikované matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Je doplněn řadou ilustračních obrázků a velkým počtem řešených příkladů i úloh k samostatnému procvičování látky.
Abstract (in English)
The textbook is devoted to the integral calculus of the functions of several variables. It is intended for students of bachelor degrese studies of mathematics with a view to education, professional mathematics, physics and applied mathematics of the Faculty of Science at Masaryk university. It is supplemented by many illustrating figures, by a large numer of solved examples and exercises for individual practice.
PrintDisplayed: 7. 12. 2021 13:00