EN

Zásady v rozpočtovém právu

NETOLICKÝ, Martin. Zásady v rozpočtovém právu. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4989-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zásady v rozpočtovém právu
Název anglicky Principles of Budgetary Law
Autoři NETOLICKÝ, Martin.
Vydání 1. vyd. Brno, Dny práva - 2009 - Days of Law, 6 s. 2009.
Nakladatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4989-5
Klíčová slova anglicky Budget; Budgetary law; Principles.
Změnil Změnil: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., učo 61145. Změněno: 29. 11. 2009 18:25.
Anotace
Obecná část rozpočtového práva zahrnuje vedle vymezení základních pojmů a pramenů také problematiku zásad (resp. principů) rozpočtového hospodaření. Většina z nich je obsažena přímo v ustanoveních příslušných právních předpisů, jiné lze označit jako nenormativní pravidla společná pro veřejné rozpočty. Příspěvek se zabývá odrazem rozpočtových zásad v právní úpravě jednotlivých stupňů soustavy veřejných rozpočtů.
Anotace anglicky
The general part of the budgetary law includes in addition to the definition of basic concepts and sources, the issue of principles of budgetary management. Most of them are directly included in the provisions of relevant legislation, others can be described as unwritten rules common to public budgets. The paper deals with the principles reflected in the budget legislation for each level of the system of public budgets.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 23:57

Další aplikace