WAGNER, Roland. Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 85-104. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen
Název česky Dvě slovesa zabytí a inherentní perspektivizace lexémů
Název anglicky Two verbs of killing and the inherent perspectivization of lexical items
Autoři WAGNER, Roland (276 Německo, garant, domácí).
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037542
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky slovesa zabytí; medium; mediální slovesa; reflexivní slovesa; perspektivizace; funkční gramatika
Klíčová slova anglicky verbs of killing; middle; middle verbs; reflexive verbs; perspectivization; functional grammar
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 7. 3. 2011 11:16.
Anotace
Im Deutschen gibt es zwei verschiedene, nahezu synonyme Verben des Tötens: töten und umbringen. Die beiden Verben unterscheiden sich jedoch leicht hinsichtlich der Perspektivierung. Während töten eindeutig eine andersgerichtete Situation bezeichnet, ist umbringen hinsichtlich der Ausrichtung der Handlung neutral. Die Folge ist, dass der nominalisierte Infinitiv das Umbringen sowohl Mordhandlungen als auch Selbstmorde bezeichnen kann. Im ersten Teil des Artikels werden Daten aus dem Mannheimer Korpus der geschriebenen Sprache präsentiert, die geeignet sind, die eben vorgetragene Behauptung zu untermauern. Im zweiten Teil wird nach Wegen gesucht, die Daten in ein Grammatikmodell zu integrieren.
Anotace česky
V němčině jsou dvě různá, téměř synonymní slovesa zabytí: töten a umbringen. Tato slovesa se však liší co do perspektivy, z které je pojmenovaná událost prezentována. Kdežto töten je jednoznačně zaměřené na patiens, který není identický s agentem, umbringen není v tomto ohledu specifikované. Tento rozdíl se projevuje také ve významu odpovídajících nominalizací. V první části článku jsou uvedena korpusová data potvrzující zmíněný rozdíl v perfektivizaci obou sloves. V druhé části je představen pokus o modelování těchto fakt pomocí teorie media.
Anotace anglicky
There are two synonymous verbs of killing in German (töten and umbringen), which, however, slightly differ in their inherent perspectivization. While the first one presents the event exclusively us other-directed situation, the second one is indifferent towards the way the action is directed. As a result, the corresponding nominalization (das Umbringen) can refer to a situation of murder as well as to a situation of suicide. In the first part of the article, evidence from the Mannheim corpus of written language is presented to support these observations. In the second part, the possibilities to integrate these facts into a formal model of language are explored.
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2020 11:55