GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. In Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 163-176, 14 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků
Název česky Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název anglicky Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana KYLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. od s. 163-176, 14 s. Speciální pedagogika, 2009.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00037580
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5033-4
Klíčová slova česky znevýhodnění; socioluoturní; cizojazyčná výuka; cizojazyčná výuka; výzkum; didaktická doporučení
Klíčová slova anglicky disadvantaged; social; cultural; foreign language teaching; research; methodical recommendation
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 13. 9. 2014 06:57.
Anotace
Znalost cizích jazyků je v současné době velmi důležitým předpokladem nejen pro úspěšné uplatnění se na domácím i zahraničním trhu práce, ale zároveň přispívá k rozvoji celé osobnosti člověka a v širším pojetí ji lze označit za významný socializační a enkulturační prostředek. Výuka cizích jazyků proto musí být na základní škole realizována s ohledem na žáky se sociálně-kulturním znevýhodněním i příslušností k různým kulturně minoritním skupinám tak, aby i oni měli možnost získat již během povinné školní docházky co nejpevnější základy cizích jazyků. Příspěvek je věnován obecně teoretickým aspektům problematiky cizojazyčné výuky u žáků se sociálně-kulturním znevýhodněním a prezentaci výsledků provedeného empirického výzkumu. Pozornost je věnována rovněž lingvodidaktickým doporučením moderně pojaté výuky cizích jazyků zaměřené na danou cílovou skupinu.
Anotace anglicky
The command of foreign languages is a very important condition for successful participation in the Czech labour market in and abroad, but it also significantly contributes to personal development. Broadly speaking, it can be considered a vital means of socialization and enculturation. Foreign language teaching must be adjusted to pupils who are socially and culturally disadvantaged or belong to cultural minorities. These pupils must be given a chance to develop a strong foundation of foreign language competences during their primary schooling. The present paper deals with the general theoretical aspects of foreign language teaching for learners who are socially and culturally disadvantaged, as well as with presentation of results of empirical research. It focuses mainly on didactic recommendations for modern foreign teaching aimed at the target group concerned.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2020 01:10