ROLEČEK, Jan, Lubomír TICHÝ, David ZELENÝ and Milan CHYTRÝ. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, vol. 20, No 4, p. 596-602. ISSN 1100-9233. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity
Name in Czech Modifikovaná klasifikace pomocí TWINSPANu, ve které hierarchie respektuje heterogenitu skupin
Authors ROLEČEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lubomír TICHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), David ZELENÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan CHYTRÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Vegetation Science, Uppsala, Opulus Press, 2009, 1100-9233.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.376
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00028700
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000267755000003
Keywords (in Czech) korespondenční analýza; heterogenita datového souboru; míry nepodobnosti; divizivní klasifikace; míry heterogenity; hierarchická klasifikace; numerická klasifikace; rostlinné společenstvo; kalsifikace vegetace
Keywords in English Compositional data analysis; Correspondence analysis; Dataset heterogeneity; Dissimilarity measures; Divisive classification; Heterogeneity measures; Hierarchical classification; Numerical classification; Plant community; Vegetation classification
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Changed: 23/9/2012 13:29.
Abstract
Aim To propose a modification of the TWINSPAN algorithm that enables production of divisive classifications that better respect the structure of the data. Methods The proposed modification combines the classical TWINSPAN algorithm with analysis of heterogeneity of the clusters prior to each division. Four different heterogeneity measures are involved: Whittaker's beta, total inertia, average S circle divide rensen dissimilarity and average Jaccard dissimilarity. Their performance was evaluated using empirical vegetation datasets with different numbers of plots and different levels of heterogeneity. Results While the classical TWINSPAN algorithm divides each cluster coming from the previous division step, the modified algorithm divides only the most heterogeneous cluster in each step. The four tested heterogeneity measures may produce identical or very similar results. However, average Jaccard and S circle divide rensen dissimilarities may reach extreme values in clusters of small size and may produce classifications with a highly unbalanced cluster size. Conclusions The proposed modification does not alter the logic of the TWINSPAN classification, but it may change the hierarchy of divisions in the final classification. Thus, unsubstantiated divisions of homogeneous clusters are prevented, and classifications with any number of terminal clusters can be created, which increases the flexibility of TWINSPAN.
Abstract (in Czech)
Cíl: Navrhnout modifikaci algoritmu TWINSPAN, který umožní tvorbu divizivní klasifikace s úplnou hierarchií jednotlivých částí stromu. Metodika: Navržená modifikace kombinuje známý algoritmus TWINSPANu s analýzou heterogeneity klastrů po každém dělení. Byly testovány čtyři různé míry heterogeneity. Jejich efektivita byla ověřena na reálných datových douborech. Výsledky: Zatímco původní algoritmus TWINSPANu dělí každý klastr předcházejícího dělení, modifikovaný TWINSPAN dělí v každém kroku jen nejvíce heterogenní klastr. Závěry: Navržená modifikace nemění logiku původního TWINSPANu, ale umožňuje plně hierarchickou divizivní klasifikaci.
Links
KJB601630504, research and development projectName: Proměnlivost vegetace v krajinném a geografickém měřítku: analýza gradientů, klasifikace, interpretace
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Vegetation variability on landscape and geographical scale: gradient analysis, classification, interpretations
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
PrintDisplayed: 19/4/2024 18:13