ROLEČEK, Jan, Lubomír TICHÝ, David ZELENÝ a Milan CHYTRÝ. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2009, roč. 20, č. 4, s. 596-602. ISSN 1100-9233.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity
Název česky Modifikovaná klasifikace pomocí TWINSPANu, ve které hierarchie respektuje heterogenitu skupin
Autoři ROLEČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Lubomír TICHÝ (203 Česká republika, domácí), David ZELENÝ (203 Česká republika, domácí) a Milan CHYTRÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Vegetation Science, Uppsala, Opulus Press, 2009, 1100-9233.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.376
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00028700
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000267755000003
Klíčová slova česky korespondenční analýza; heterogenita datového souboru; míry nepodobnosti; divizivní klasifikace; míry heterogenity; hierarchická klasifikace; numerická klasifikace; rostlinné společenstvo; kalsifikace vegetace
Klíčová slova anglicky Compositional data analysis; Correspondence analysis; Dataset heterogeneity; Dissimilarity measures; Divisive classification; Heterogeneity measures; Hierarchical classification; Numerical classification; Plant community; Vegetation classification
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Změněno: 23. 9. 2012 13:29.
Anotace
Aim To propose a modification of the TWINSPAN algorithm that enables production of divisive classifications that better respect the structure of the data. Methods The proposed modification combines the classical TWINSPAN algorithm with analysis of heterogeneity of the clusters prior to each division. Four different heterogeneity measures are involved: Whittaker's beta, total inertia, average S circle divide rensen dissimilarity and average Jaccard dissimilarity. Their performance was evaluated using empirical vegetation datasets with different numbers of plots and different levels of heterogeneity. Results While the classical TWINSPAN algorithm divides each cluster coming from the previous division step, the modified algorithm divides only the most heterogeneous cluster in each step. The four tested heterogeneity measures may produce identical or very similar results. However, average Jaccard and S circle divide rensen dissimilarities may reach extreme values in clusters of small size and may produce classifications with a highly unbalanced cluster size. Conclusions The proposed modification does not alter the logic of the TWINSPAN classification, but it may change the hierarchy of divisions in the final classification. Thus, unsubstantiated divisions of homogeneous clusters are prevented, and classifications with any number of terminal clusters can be created, which increases the flexibility of TWINSPAN.
Anotace česky
Cíl: Navrhnout modifikaci algoritmu TWINSPAN, který umožní tvorbu divizivní klasifikace s úplnou hierarchií jednotlivých částí stromu. Metodika: Navržená modifikace kombinuje známý algoritmus TWINSPANu s analýzou heterogeneity klastrů po každém dělení. Byly testovány čtyři různé míry heterogeneity. Jejich efektivita byla ověřena na reálných datových douborech. Výsledky: Zatímco původní algoritmus TWINSPANu dělí každý klastr předcházejícího dělení, modifikovaný TWINSPAN dělí v každém kroku jen nejvíce heterogenní klastr. Závěry: Navržená modifikace nemění logiku původního TWINSPANu, ale umožňuje plně hierarchickou divizivní klasifikaci.
Návaznosti
KJB601630504, projekt VaVNázev: Proměnlivost vegetace v krajinném a geografickém měřítku: analýza gradientů, klasifikace, interpretace
Investor: Akademie věd ČR, Proměnlivost vegetace v krajinném a geografickém měřítku: analýza gradientů, klasifikace, interpretace
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 04:45