VITURKA, Milan. Regionální politika České republiky a její environmentální souvislosti. Vedecký obzor, Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, roč. 1, č. 3, s. 97-110. ISSN 1337-9054.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální politika České republiky a její environmentální souvislosti
Název anglicky Regional policy of the Czech Republic and its environmental continuities
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant).
Vydání Vedecký obzor, Skalica, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, 1337-9054.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/09:00048452
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky regionální politika - environmentální souvislosti
Klíčová slova anglicky regional policy - environmental continuities
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 26. 10. 2010 13:47.
Anotace
Příspěvek se zabývá regionální politikou České republiky v v aktuálním plánovacím období Politiky ekonomické a sociální soudržnosti EU 2007 - 2013 s důrazem na její environmentální komponentu. Pozornost jen věnována nejenom základním věcným a finančním otázkám spojeným s implementací regionální politiky, ale i vybraným otázkám teoreticko-metodologického charakteru ovlivňujícím její celkovou efektivnost (zejména z pohledu výsledků regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí). Na závěr jsou diskutovány možné scénáře dalšího vývoje regionální politiky z pohledu České republiky.
Anotace anglicky
Contribution deals with regional policy of the Czech Republic in terms of actual planning period of EU Policy of economic and social cohesion 2007/2013 with emphasis on its environmental component. Attention is paid not only to basic factual and financial questions linked in the context mentioned above with implementation of regional policy, but also to chosen questions of theoretical-methodological character influencing its effectiveness (including regional evaluation of quality of business environment). On the end possible scenarios of next development of Policy of economic and social cohesion are discuses from point of view of the Czech Republic.
Návaznosti
GA402/08/0071, projekt VaVNázev: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 16:52