JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK and Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření (Aims and contents of schooling and its designing). 1st ed. Brno: Paido. 173 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
Name in Czech Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
Name (in English) Aims and contents of schooling and its designing
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor), Josef MAŇÁK (203 Czech Republic) and Petr KNECHT (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 173 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 2009.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00037999
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-194-2
Keywords (in Czech) cíl vzdělávání; obsah vzdělávání; kurikulum; škola; znalosti; dovednosti; kompetence
Keywords in English educational aim; educational content; curriculum; school; knowledge; skill; competence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Changed: 6/1/2010 21:48.
Abstract
Cílem monografie je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Směřování k tomu cíli je současně hledáním odpovědi na otázku, kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva k žákovým znalostem, dovednostem, kompetencím či jiným dispozicím.
Abstract (in English)
The monograph presents a theoretical and empirical analysis of the processes of formulating the aims and defining the content of school education. The authors also analyse the transformation of scientific aims and content to curricular aims and content, and of curriculum to pupils' knowledge and competences.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre on Schooling
PrintDisplayed: 12/4/2024 20:37