Informační systém MU
HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ. Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma. In Pancreatology 2009; 98: S485 - 41st European Pancreatic Club Meeting . Basel, Švýcarsko: Karger, 2009. s. 495-485, 1 s. ISSN 1424-3903.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma
Název česky Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelných invazivních duktálních adenokaricnomech pankreatu
Autoři HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ.
Vydání Basel, Švýcarsko, Pancreatology 2009; 98: S485 - 41st European Pancreatic Club Meeting . od s. 495-485, 1 s. 2009.
Nakladatel Karger
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.195
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1424-3903
UT WoS 000267910900012
Změnil Změnila: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598. Změněno: 11. 1. 2010 11:28.
Zobrazeno: 3. 3. 2024 14:04