JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument. Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 85-92. ISSN 1803-7445.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument
Název česky Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument
Název anglicky Realistic Explanation of Scientific Success or No Miracle Argument
Autoři JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant).
Vydání Studia philosophica, Brno, Masarykova univerzita, 2009, 1803-7445.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00029784
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky epistemologie vědy; vědecký realismus; vysvětlení
Klíčová slova anglicky epistemology of science; scientific realism; explanation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 14. 1. 2010 11:30.
Anotace
Článek se zabývá některými problémy, které se týkají spolehlivosti vědeckého poznání a racionality přijímání vědeckých teorií. Hlavní pozornost je zaměřena na diskuse mezi realisty a instrumentalisty a spory, které se týkají doslovné interpretace teorií a jejich ontologických závazků. Autorka rozebírá jeden slavný argument, který byl předložen ve prospěch realismu (no miracle argument). Věnuje se problémům, kterým je tento argument vystaven (kruhovost a pesimistická indukce), a zvažuje možnosti, jak se jim vyhnout. Autorka shrnuje, že přestože žádná z navržených strategií není schopna účinně čelit pesimismu, který pramení z historie vědy, není důvod realistické teze odmítat.
Anotace anglicky
The article deals with some problems that concern the reliability of scientific knowledge and the rationality of scientific theories' acceptance. The central attention is paid to the discussion between realists and instrumentalists and the controversies over literally interpretation of theories and their ontological commitments. The author examines one famous argument for realism (no miracle argument). She engages in the problems to which the argument is exposed (the circularity and the pesimmistic induction) and considers the possibilities to avoid them. The author concludes by claiming that even though no offered strategy is able to withstand effectively the pessimism that arises from the history of science, there is no reason to reject the realistic thesis.
Návaznosti
GP401/07/P173, projekt VaVNázev: Aspekty vysvětlení
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 00:00