VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ and Jindřich ŠPINAR. Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias. Online. In Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009. 2009, [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias
Name in Czech Varianty geno pro SCN5A a závažné arytmie
Authors VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ and Jindřich ŠPINAR
Edition Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009, 2009.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) SCN5A arytmie náhlá smrt
Keywords in English SCN5A arhythmia sudden death
Changed by Changed by: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Changed: 27/1/2010 13:33.
Abstract
Association was proved between SCN5A gene variability and coronary artery disease confirmed coronarografically in patients with severe arrhythmias
Abstract (in Czech)
Prokázali jsme asociaci mezi variabilitou v genu pro SCN5A a koronarograficky ověřenou ischemickou chorobou srdeční u pacientů se závažnou arytmií
PrintDisplayed: 24/4/2024 04:17