DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. (Attitudes of University Teachers to Tertiary Education of Students with Hearing Impairments.). In VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009. 16 pp. ISBN 978-80-7315-188-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
Name in Czech Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.
Name (in English) Attitudes of University Teachers to Tertiary Education of Students with Hearing Impairments.
Authors DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 16 pp. 2009.
Publisher Masarykva univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/09:00038853
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-188-1
Keywords (in Czech) sluchově postižený, neslyšící, komunikace sluchově postižených, odezírání, znakový jazyk, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice, terciární vzdělávání, poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.
Keywords in English Education of pupils with hearing impairment in the Czech Republic tertiary education counselling for persons with special education needs
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 4/2/2010 11:07.
Abstract
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na problematiku terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika a komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.
Abstract (in English)
This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university. This paper presents results of the research, which was focused on the dilemma of the tertiary education of hearing impaired students, its specificity, communicative techniques used by the university teachers and the students with hearing impairment. It has been the major aim of the research which was carried out, to analyse attitudes of university teachers at all faculties of Masaryk University towards the tertiary education of hearing-impaired students at university.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 31/10/2020 14:44