PŘIBYLOVÁ, Lenka a Petr VALENTA. The Solow-Swan growth model with bounded population. Aplimat- Journal of Applied Mathematics, Bratislava: STU Bratislava, 2010, roč. 3(2010), č. 2, s. 159-165. ISSN 1337-6365.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Solow-Swan growth model with bounded population
Název česky Solow-Swanův model růstu z omezenou populací
Autoři PŘIBYLOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant) a Petr VALENTA (203 Česká republika).
Vydání Aplimat- Journal of Applied Mathematics, Bratislava, STU Bratislava, 2010, 1337-6365.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00043319
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Solow Swanův model; populační růst; stabilita
Klíčová slova anglicky Solow Swan model; population growth; stability
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D., učo 9607. Změněno: 8. 2. 2010 15:27.
Anotace
In this paper we tried to show that constant rate of population growth in classic theories of economic growth can be replaced by general bounded growth. It is obvious that labor force cannot grow exponentially in infinite time horizon because of the environmental carrying capacity. We have shown that the long run capital/labor ratio is greater in the labor bounded case than in the standard model, we also compared the short run capital/labor ratio results. As in the standard economy model, the only way how to increase the economy level in the long run is to increase the level of technology.
Anotace česky
V článku jesme se pokusili ukázat, že konstantní míra růstu populace v klasické teorii ekonomického může být narazena obecně ohraničeným růstem. Je zřejmé, že pracovní síla nemůže dlouhodobě exponenciálně růst, naráží na kapacitu prostředí. Ukázali jsme, že dlouhodobá kapitálová vybavenost práce je větší v případě omezené pracovní síly než v případě klasické teorie, porovnali jsme i krátkodobé hodnoty. Podobně jako ve standardním modelu, jediným způsobem jak zvýšit ekonomickou úroveň je zvýšení úrovně technologie.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2019 03:31