FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. (Translation as a Creative Process. The Theory and Practice of Functionalist Translating.). 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 pp. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.
Name (in English) Translation as a Creative Process. The Theory and Practice of Functionalist Translating.
Authors FIŠER, Zbyněk (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 320 pp. Studium 28, 2009.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00039100
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-343-2
Keywords (in Czech) překlad; teorie překladu; translatologie; tvořivost; strategie překladu; tvůrčí psaní
Keywords in English translation; translation studies; creativity; strategy of translation; creative writing
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., učo 1941. Changed: 20/1/2013 00:38.
Abstract
Autor knihy představuje různé překladatelské strategie, které nabízí současná teorie a didaktika překladu. Za nejpřínosnější přitom považuje tzv. funkcionalistické strategie, pro které je rozhodujícím kritériem předpokládaná komunikační funkce cílového textu. Posláním překladatele je vytvořit překlad, který je adekvátní očekávané komunikaci v přijímající kultuře. Oporu pro správné kreativní řešení literární nebo neliterární překladové zakázky poskytují překladateli analytické, interpretační, rešeršní a textotvorné postupy řady moderních disciplin. V takto didakticky nahlíženém překladatelském aktu mají klíčové postavení aplikované poznatky kognitivní psychologie, textové lingvistiky, kognitivní sémantiky nebo tvůrčího psaní. Jejich tvořivé využití v teoretické argumentaci i praxi se stává nedílnou součástí interkulturní kompetence překladatele.
Abstract (in English)
In the treatise Translation as a Creative Process, the author demonstrates the application of creative methods on a number of translation extracts of various types of texts in various languages. The publication is innovative not only due to the applied didactic methods, but also due to its extension to the area of the theory of text, as well as to that of literary communication. The author-s theoretic conclusions may be used as a base for further translatological research in the field of both inter-literary and language communication, as well as for practical development of intercultural communication which uses employs up-to-date professional methods.
Links
MUNI/21/FIS/2010, internal MU codeName: Vydání monografie Cvičení kreativity na vysoké škole (tvůrčí psaní; akční tvorba; galerijní pedagogika)
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
PrintDisplayed: 4/8/2020 22:46